Ik ben niet tevreden

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening?
Dan willen wij dit graag weten.

Klachtenbeleid

Bij het accepteren van een verzekering, het uitvoeren van een verzekeringswijziging of behandeling van een schade kan er door één van onze medewerkers of door één van de aangesloten dealergaragebedrijven een fout gemaakt worden of kunnen er misverstanden ontstaan. Graag proberen wij samen met jouw naar een oplossing te zoeken, dit kan telefonisch of per mail. 

Melding

Wij streven naar een optimale dienstverlening en klanttevredenheid. Als je ontevreden bent over onze dienstverlening horen wij dit graag, jouw mening telt! Bij voorkeur ontvangen wij jouw klacht per email zodat deze voorgelegd wordt aan de directie. Je kunt jouw mail sturen naar compliance@dealerloket.nl of gebruik maken van dit klachtenformulier. Behandeling van jouw klacht wordt gedaan door één van de directieleden of teamleiders en deze bevestigd binnen 2 werkweken aan jouw dat de klacht in behandeling is genomen. De behandelaar beoordeeld het dossier en overlegd met de betrokken medewerkers. Na beoordeling van het dossier zal er contact met je opgenomen worden om de klacht te bespreken of ontvangt je uitsluitsel per mail.

Klachteninstituut

Mocht een oplossing niet tot de mogelijkheden behoren, dan kunt je binnen 3 maanden na (gedeeltelijke) afwijzing van jouw klacht een verzoek tot beoordeling indienen bij de stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl)*. Wij hebben ons geconformeerd aan een bindend advies en zijn aangesloten onder nummer 300.000495. Daarnaast heb je uiteraard ook het recht om een geschil direct bij een burgerlijke rechter aanhangig te maken.

*Let op, niet iedere partij heeft de mogelijkheid om een geschil bij het KIFID te melden. Mocht dit voor jouw niet mogelijk zijn dan kun je het geschil voorleggen bij de burgerlijke rechter. 

Wat zijn je gegevens?

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kan je op onze website lezen, klik hier. Door te drukken op verzenden ga je akkoord met ons privacyreglement en opname van je persoonsgegevens in onze administratie. Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op verzoek verstrekken wij een exemplaar.