Veel gestelde vragen

Wij hebben de meestgestelde vragen van onze
klanten verzameld zodat wij je snel van de juiste
informatie kunnen voorzien.

Voor auto's die bij de aanvang van de verzekering ouder dan 4 jaar zijn, gelden geen alarmeisen tenzij dit anders overeengekomen is. Voor auto's die bij aanvang van de verzekering jonger dan 4 jaar zijn, gelden de onderstaande eisen.

Categorie A
Klasse 1 startonderbreker

Categorie B (Eigen vervoer dekking)
Klasse 2 alarm in combinatie met geblindeerde laadruimte

Categorie C
Klasse 3 alarm
of
Klasse 1 startonderbreker in combinatie met een Klasse 4 voertuigvolgsysteem
of
Klasse 1 startonderbreker in combinatie met een klasse TV01
of
LoJack® terugvindsysteem

Categorie D
Klasse 3 alarm in combinatie met een Klasse 4 voertuigvolgsysteem
of
Klasse 3 alarm in combinatie met een Klasse TV01
of
LoJack® terugvindsysteem

Categorie E
Klasse TV01 terugvindsysteem

Nadrukkelijk is bepaald dat jouw (bestel) auto uiterlijk op de 10e werkdag na ingangsdatum van de verzekering (inbouwperiode), dient te zijn voorzien van het vereiste anti-diefstalsysteem volgens de polisvoorwaarden. Let erop dat je tijdens de inbouwperiode van 10 werkdagen een eigen risico van € 2.000 hebt per gebeurtenis voor (poging tot) diefstal, joyriding of braak aan jouw (bestel) auto. Als je na deze inbouwperiode niet het vereiste anti-diefstalsysteem hebt laten inbouwen is (poging tot) diefstal, joyriding of braak aan jouw (bestel) auto niet verzekerd.

Wij vergoeden ook geen schade als gevolg van (poging tot) diefstal, joyriding en inbraak op moment dat jouw (bestel) auto onbeheerd is achtergelaten zonder dat het voor jouw (bestel) auto vereiste antidiefstalsysteem was ingeschakeld of niet correct werkzaam was of niet voorzien van een geldig certificaat. Het vereiste alarm moet gedurende de periode dat de aanschafwaardegarantie van toepassing is maar met een minimale duur van 3 jaar, werkzaam zijn en voorzien van een geldig certificaat. Hiervoor gebruiken wij de indeling van Kiwa-SCM.

Als je alleen WA verzekerd bent, heb je geen eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor schade aan jouw eigen auto en dus niet voor schade aan anderen of andermans spullen.

Ben je WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd? Je hebt geen eigen risico indien je bij schade de auto laat repareren via AxxiAuto B.V.. Jouw dealer staat ook op het polisblad. Voor auto's met een grijs kenteken geldt een eigen risico van slechts € 250,-.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij hiervan afwijken. Dit wordt altijd vermeld op het polisblad en zal blijken uit ons verzekeringsvoorstel (premieberekening).

Wat zeggen de polisvoorwaarden
Eigen risico bij ruitschade aan jouw auto:
Het op het polisblad vermelde eigen risico geldt bij reparatie of vervanging via het auto(schadeherstel)bedrijf dat op de polis en de groene kaart vermeld staat.

Bij reparatie/vervanging door een ander auto- of schadeherstelbedrijf of als je de schade niet laat herstellen geldt een extra eigen risico van € 500,-.

Eigen risico bij alle andere soorten schade aan jouw auto:
Het op het polisblad vermelde eigen risico geldt bij reparatie of vervanging via het auto(schadeherstel)bedrijf dat op de polis en de groene kaart vermeld staat.

Voor auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde lager dan € 100.000,- geldt een extra eigen risico van € 500,- bij reparatie door een ander autobedrijf of schadeherstelbedrijf of als je de schade niet laat herstellen.

Voor auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde hoger dan € 100.000,- geldt een extra eigen risico van € 1.000,- bij reparatie door een ander autobedrijf of schadeherstelbedrijf of als je de schade niet laat herstellen.

Ieder voertuig dient minimaal WA verzekerd te zijn. Het RDW is de instantie die controleert of iedereen wel verzekerd is. Indien blijkt dat een voertuig niet verzekerd is, kunnen zij een boete opleggen.

Heb je een brief ontvangen van de RDW? En ben je van mening dat je vanaf de genoemde datum wel verzekerd bent? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Artikel 34 WAM-verklaring
Indien blijkt dat je inderdaad verzekerd bent, zullen wij een artikel 34-verklaring verstrekken. Op basis van deze verklaring weet de RDW dat je wel verzekerd bent geweest op de genoemde datum. De boete komt daarmee te vervallen.

Stel je hebt jouw verzekering bij ons beëindigd, maar je hebt wel al een maand of een jaarpremie voldaan. Wat gebeurt er dan met jouw geld?

Je krijgt dan van ons het geld van de dagen die je niet meer verzekerd bent, maar wel hebt betaald gewoon terug.

Om de schadelast beheersbaar te houden willen wij graag dat je de schade laat repareren bij het auto(schadeherstel)bedrijf zoals vermeld op het polisblad.

Met dit bedrijf hebben wij afspraken gemaakt voor schadehersteltarieven en vervangend vervoer, bovendien heb je bij dit bedrijf geen eigen risico (tenzij anders vermeld op het polisblad) en betalen wij de reparatiekosten rechtstreeks uit.

Als reparatie niet mogelijk is of economisch onverantwoord is, dan vergoeden wij in geld.

Wanneer je niet meer met jouw auto verder kunt rijden, wil je wel gewoon mobiel blijven. Daarom heb je bij ons in verschillende situaties recht op vervangend vervoer.

Ben je WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd, heb je schade en betreft dit een gedekt evenement? Dan kom je in aanmerking voor vervangend vervoer.

Bij schade aan of diefstal van je auto heb je gedurende de herstelperiode (maximaal 14 dagen) recht op vervangend vervoer.

Samen met de schadehersteller maak je afspraken over het ophalen en terugbrengen van jouw vervangende auto. Bij diefstal is dit 30 dagen en wanneer jouw auto total loss verklaard wordt, heb je recht op 14 dagen vervangend vervoer.

 

Vervangend vervoer bij schade Wa + Beperkt Casco WA + Volledig Casco
Reparatie na ongeval De herstelperiode, tot maximaal 14 dagen De herstelperiode, tot maximaal 14 dagen
Diefstal van je auto Maximaal 30 dagen Maximaal 30 dagen
Auto total loss Maximaal 14 dagen Maximaal 14 dagen
In het buitenland Maximaal 7 dagen Maximaal 7 dagen


Bij pech
Heb je aanvullende pechhulp verzekerd? Dan heb je bij een gedekt evenement recht op vervangend vervoer. Het uitgangspunt bij pech is dat wij proberen jouw auto ter plaatste te repareren. Is reparatie niet op dezelfde dag mogelijk? Dan heb je, afhankelijk van jouw dekking, recht op vervangend vervoer.

Vervangend vervoer bij pech Binnen de woonplaats Buiten de woonplaats Buitenland
Aantal keer per jaar Maximaal 2 keer Maximaal 2 keer Maximaal 2 keer
Reparatie niet dezelfde dag mogelijk Maximaal 1 dag vervangend vervoer Maximaal 2 dagen vervangend vervoer -
- - - Maximaal 4 dagen, 30 bij langere verblijfsduur


Bij vervangend vervoer worden niet vergoed: de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de vervangende auto.

Wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Jouw opzegtermijn is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Je kunt als volgt bepalen wat jouw opzegtermijn is.

Nadat je de polis hebt aangevraagd, heb je 14 dagen de tijd om de verzekering ongedaan te maken (14 dagen bedenktijd). Als je gebruik maakt van deze mogelijkheid dan ben je niet verzekerd geweest.

Na het eerste jaar kun je elke dag jouw verzekering opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Jouw verzekering eindigt zodra je naar het buitenland verhuist.

Jouw verzekering eindigt ook zodra je er geen belang meer bij hebt. Een autoverzekering eindigt bijvoorbeeld als je de auto verkoopt of als jouw auto total loss is. Geef je dit wel altijd aan ons door!

Je betaalt alleen premie voor de dagen dat je verzekerd bent. Eventueel te veel betaalde premie storten wij aan je terug.